Par-tjek

Ifølge statistikken ender 48% af alle ægteskaber med skilsmisse med deraf følgende problemer omkring børn, økonomi, bolig osv. Par-tjek er et enestående og nyt koncept i Danmark, som har til formål løbende at tage temperaturen på og pleje jeres parforhold, medens I stadig elsker hinanden. Videnskabelige studier har påvist positive ændringer i pars oplevelse af følelsesmæssig intimitet og tilfredshed efter at have gennemgået et Par-tjek.
 
Når I har tilmeldt jer et Par-tjek hos mig, udfylder I individuelle online spørgeskemaer hvorefter følger 2 x 1,5 times samtale, med udgangspunkt i en feedbackrapport. 

Par-tjek spørgeskema

I Par-tjek spørgeskemaet og den første samtale undersøges jeres parforholds styrker og ressourcer samt jeres bekymringer og udfordringer. 

På baggrund af dette vil I ved den anden samtale modtage tilbagemelding – både på det positive og det bekymrende- og vi vil sammen tale om, hvad I kan gøre for at tage hånd om jeres udfordringer på en god måde. Her vil I også modtage en personlig feedbackrapport, som kan bruges som redskab til at arbejde videre med jeres forhold derhjemme. 

Brug evt. Par-tjek som en gave til den du holder af.

Send mail til gs@midt-i-livet.dk eller ring 22 13 51 15.